NP a CHKO Šumava

Zelené srdce Evropy s řadou přírodních zajímavostí. Nenechte si ujít řeku Vydru, ledovcová jezera, rozhledny, návštěvnická centra či vlčí výběh.

přehledová mapka NP Šumava

Šumavské příroda je největším územím divočiny v celé ČR, a zároveň je naším největším národním parkem (680 km2) Spolu s německým národním parkem Bavorský les tvoří jednu z největších souvisle zalesněných ploch ve střední Evropě. V roce 1990byla Šumava zapsána také do seznamu UNESCO.

Více informací o ochraně přírody a aktuálních informacích najdete na https://www.npsumava.cz/

Tipy na nejkrásnější výlety po Šumavě