Popis trasy procházky

odkaz na mapy.cz

Procházka začíná na sušickém náměstí. Uličkou v pravém rohu náměstí za radnicí se dostaneme na sušické nábřeží. Přejdeme hlavní silnici i lávku pro pěší přes řeku Otavu. Na lávce se nezapomeňte zastavit. Můžete se nejen kochat krásným výhledem na cíl dnešní procházky - Andělíčku, ale také můžete v řece pozorovat sušické pstruhy a že jich pod mostem na straně blíže k silnici je požehnaně.

Za lávkou pokračujeme vlevo po proudu řeky Otavy (po zelené turistické značce). Za posledním objektem (zubařská ordinace a foto ateliér) najdete první zastavení sušické křížové cesty. Nehledejte ale obvyklé "kapličky". Symbolem sušické křížové cesty je kovaná trnová koruna. Jednotlivá zastavení jsou velmi citlivě zasazena do terénu podél lesní pěšiny, která odsud stoupá nahoru do kopce. Všechna zastavení se vám neukáží hned na první pohled a stejně jako v životě budete muset možná trochu hledat. A kdo ví, třeba se budete muset i vrátit pár kroků zpět, abyste všechna zastavení našli.

S koncem křížové cesty se lesní cesta napojuje na hlavní schodiště, které vede k vrcholu Andělíčku - ke kapli sv. Anděla Strážce

Legenda

Ke kapli sv. Anděla Strážce (lidově se místu říká Andělíček) se váže legend hned několik. Nejznámější z nich vypráví o chlapci, který v lese sbíral jahody a šlápl přitom na hada. Ten zasyčel a obtočil se mu kolem nohy. Hošík zkameněl hrůzou, ale záhy vedle sebe spatřil anděla, jenž se k němu s úsměvem naklonil. Had padl k zemi a zmizel. Chlapcovi rodiče spolu s jinými zbožnými rodinami prý nechali na památku této události pořídit obraz Anděla Strážce a postavili na místě zázraku malou kapli.


Historickým faktem je, že kostelík založil kvardián kapucínů Ladislav z Bíliny r. 1682 a dne 3. srpna 1683 jej posvětil pražský biskup Jan Dlouhoveský. Ambity byly přistavěny až později, r. 1735. Centrální kaple je poměrně malá budova na čtvercovém půdorysu. V nárožích ambitů jsou ještě navíc kapličky sv. Maří Magdalény, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Staroboleslavské. Na základě nařízení z r. 1791 muselo být bohužel toto krásné poutní místo zavřeno, obrazy byly přeneseny do děkanského kostela. Teprve 1.května 1799 na naléhání magistrátu, celé obce i děkana P. Prokopa Podlešňovice došlo opět k otevření kaple a obraz Anděla Strážce byl slavnostně přenesen zpět v průvodu. Poutní místo od té doby žije prakticky až do současnosti. Místní poutě k Andělu Strážnému se konaly i za komunistického režimu.

Při pohledu na jih uvidíte celé město jako na dlani.

Pohled na město od kaple Anděla Strážce

"Andělíček"

Cestou dolů můžete sejít po historickém schodišti, které vás dovede až do ulice Palackého. Tou z kopce dolů dojdete až na břeh řeky Otavy k lávce, kde jste na samém začátku pozorovali pstruhy. Pokud vám ještě zbude čas, tak cestou dolů prozkoumejte prvorepublikovou čtvrť Burinka, kterou budete procházet. Některé z tamních vil si zahráli v seriálu Policie Modrava.

Autem

Ke kapli se dá dojet také autem. Z náměstí vyjedete kolem muzea Šumavy na hlavní křižovatku. Jedete rovně přes most. Za mostem minete růžový kostel po pravé ruce a hned poté další kostel po levé ruce. Hned za ním odbočíte vlevo - směr Dražovice. Pokračujete po hlavní směrem na Strašín. Minete sušickou nemocnici. Opustíte město. Na horizontu je odbočka vlevo (značená hnědou orientační tabulí směr Kaple Anděla Strážce). Po odbočení už jen vyjedete kopec a několik metrů od kaple necháte na zpevněné parkovací ploše auto.