Sušické náměstí - nábřeží J. Seitze - po zelené turistické značce na vrch Stráž

K začátku Křížové cesty dojdete z náměstí po zelené značce. Za lávkou přes řeku Otavu odbočíte doleva a půjdete po proudu řeky Otavy. Za poslední budovou najdete v první zastavení. Odtud vede pěšina vzhůru lesem ke kapli Anděla Strážce.

Vrch Stráž, sloužil v minulosti jako strážní a pozorovací místo. Nachází se zde barokní kaple Anděla Strážce, lidově zvaná Andělíček, postavena r. 1682 – 1683 na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. Roku 1735 byla kaple obehnána ambity se čtyřmi nárožními kaplemi, které jsou zasvěcené Matce Boží, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaléně. Při pohledu na jih uvidíte celé město jako na dlani.

Pohled na město od kaple Anděla Strážce

Zajímavosti:

Sušická křížová cesta - křížová cesta v Sušici vede od prvního zastavení u řeky Otavy na kopec Stráž, místními nazývaný Andělíček (552 m n. m.), kde je pod vrcholem umístěno poslední – čtrnáctém zastavení. Na vrcholu kopce se nachází kaple Anděla Strážce. Toto místo je oblíbeným šumavským poutním místem (sušická pouť se koná první neděli v září). Zároveň je zde nádherný výhled na město Sušici. Unikátnost sušické křížové cesty spočívá v jejím zpracování a umístění. Jednotlivá kovaná zastavení jsou velmi citlivě zasazena do terénu podél lesní pěšiny na skály a kameny. Dle uměleckého návrhu Mgr. Bohumily Skrbkové je ukovali v rámci maturitních prací (2009/2010) studenti Střední školy Oselce, obor Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce kovářské pod vedením pana Jiřího Wallnera. Všechna zastavení se Vám neukáží hned na první pohled. Stejně jako v životě budete možná trošku hledat, ohlížet se zpět a kdo ví, třeba se budete muset i pár kroků vrátit, abyste našli to, proč jste se vydali na cestu.

Zastavení křížové cesty

Kaple Anděla Strážce - barokní kaple Anděla Strážce, lidově zvaná Andělíček, postavena r. 1682 – 1683 na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. Roku 1735 byla kaple obehnána ambity se čtyřmi nárožními kaplemi, které jsou zasvěcené Matce Boží, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaléně. Při pohledu na jih uvidíte celé město jako na dlani.

"Andělíček"

Legenda o Andělu Strážném - k místu nad Sušicí se váže několik legend. Jedna z nich vypráví o chlapci, který v lese sbíral jahody a šlápnul při tom na hada. Ten zasyčel a obtočil se mu kolem nohy. Hošík zkameněl hrůzou, ale záhy spatřil anděla, jenž se k němu s úsměvem naklonil. Had spadl na zem a zmizel. Chlapcovi rodiče spolu s jinými zbožnými rodinami prý nechali namalovat obraz Anděla Strážce a postavili tu malou kapli.

Služby v okolí:

Sušické náměstí - restaurace, kavárny, cukrárny

Sušické informační centrum - náměstí