3K PLATFORMA

3K Platforma

= KOMUNIKACE, KOOPERACE, KOORDINACE

Destinace Sušicko, z. s. si jako vhodnou 3K platformu zvolilo Výbor Destinace Sušicko, z. s.

Účel a zaměření 3K platformy

3K platforma vytváří prostor pro vzájemné pravidelné setkávání aktérů cestovního ruchu na Sušicku za účelem podpory rozvoje turismu a rozvoje regionu. V rámci platformy dochází k výměně informací, poznatků, podnětů a zkušeností. K pravidelným setkáním dochází minimálně čtyřikrát ročně.

Účastníci 3 K platformy

- Výbor destinace

Pavel Javorskýpředseda spolku Destinace Sušicko, zastupitel Plzeňského kraje, předseda výboru kraje pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

František Švelch – majitel pivovaru, kempu a půjčovny lodí v Sušici, významný soukromý subjekt CR na Sušicku.

Lukáš Hamák – ředitel organizace Sportoviště města Sušice (bazén Sušice, koupaliště Sušice, sportovní hala, zimní stadion atd.)

Karel Sedlecký – ředitel organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS (kino, KD Sokolovna, galerie, knihovna)

Veronika Kočí – vedoucí IC a muzea Lamberská stezka v Žihobcích, členka výboru spolku Lamberská stezka

- Členové a partneři

Součástí 3K platformy jsou pravidelně také členové a partneři Destinace Sušicko. Pozvánka je jim rozesílána vždy min. týden před setkáním.

Seznam členů a partnerů destinace najdete pod tímto odkazem.

- Další hosté

Další hosté mohou být zváni podle aktuálního tématu jednání a Výbor je volně otevřený všem zájemcům a subjektům cestovního ruchu, kteří na fungování destinace mají zájem. V případě zájmu o účast na setkání 3K platformy kontaktujte, prosím, předem manažerku destinace (z organizačních důvodů)

Výstupy z jednání:

Základními tématy je plánování činností, které podporují rozvoj cestovního ruchu v regionu a seznámení partnerů s aktuálními aktivitami destinaci. Dále jsou komunikovány podněty a nápady na další období.

Hlavní témata jednání

rok 2020

 • plán činnosti, rozpočet, dotační možnosti
 • stanovy a ustavení spolku

rok 2021

 • plán činnosti, rozpočet, dotační možnosti
 • etablování spolku v regionu
 • administrativní a technické zakotvení - účetní činnosti, živnostenská oprávnění, směrnice apod.
 • přijetí nového člena spolku Outline centrum Jiřičné
 • webové stránky - zadání realizace, zajištění domény
 • vytvoření loga destinace
 • první certifikace destinace
 • dotace: Nabíjecí stanice pro elektrokola (7x)
 • získávání prvních partnerů, členství v jiných spolcích (Otava.fun)
 • dotisk tiskových materiálů (cyklomapy)
 • strategie rozvoje destinace
 • pořízení fotobanky

rok 2022

 • plán činnosti, rozpočet, dotační možnosti
 • ucelená marketingová kampaň (externě)
 • převod Informačního centra města Sušice pod destinaci
 • propagační materiály destinace
 • dotace: Nabíjecí stanice pro elektrokola (4x)
 • nový člen spolku Apartmány Bašta
 • získávání dalších partnerů
 • strategie rozvoje destinace - workshop pro veřejnost
 • doplnění fotobanky
 • účast destinace na veletrzích
 • výběrové řízení na manažera destinace

rok 2023 (11. 4., 20. 6., 12. 9., 12. 12.)

 • plán činnosti, rozpočet, dotační možnosti
 • ucelená marketingová kampaň (externě)
 • administrativní náležitosti spolku
 • propagační materiály destinace
 • noví partneři
 • účast destinace na veletrzích a odborných konferencích
 • BEZBA Sušice
 • aktualizace databáze gastro + ubytování
 • presstripy
 • komentované procházky městem
 • webový portál + EN mutace
 • propagace v tisku i on-line
 • rozvozy letáků
 • schválení strategických dokumentů destinace (Strategický dokument 2024+ a Akční plán na rok 2024)

rok 2024 (13.2., 1)

 • plán činnosti
 • marketingová kampaň
 • turistická karta
 • Travelcon - předání aktuálních novinek v oblasti CR
 • MICE a event managment
 • Otava - aktuální témata kolem řeky Otavy
 • dotační možnosti
 • Rok sušických rozhleden
 • vznik oblastní destinace na centrální Šumavě

Plán dalších jednání pro rok 2024

úterý 17. 9. 2023  ve 16:00 hod. (kino Sušice)

úterý 10. 12. 2023  ve 16:00 hod. (kino Sušice)

Také my se pravidelně účastníme setkávání různých platforem cestovního ruchu:

Setkání informačních center Plzeňského kraje

Setkání koordinátorů destinačních managementů Plzeňského kraje, České republiky

Setkávání a spolupráce s okolními destinacemi – TO Pošumaví, PRO Šumavsko, Otava.fun.