3K PLATFORMA

3K Platforma

Destinace Sušicko, z. s. si jako vhodnou 3K platformu pro řízení zvolilo výkonný Výbor Destinace Sušicko, z. s.

3K platforma je prostor vzájemného pravidelného setkávání a je chápán jako vhodná funkční forma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu, případně i návazných odvětví a složek veřejné správy v destinaci za účelem podpory rozvoje turismu a rozvoje regionu. V rámci platformy dochází k výměně informací, poznatků, podnětů a zkušeností.

K pravidelným setkáním dochází každé cca 2 měsíce.

Členové

Pavel Javorský – předseda spolku Destinace Sušicko.

František Švelch – majitel pivovaru a půjčovny lodí v Sušici, významný soukromý subjekt CR na Sušicku.

Lukáš Hamák – ředitel Sportovišť v Sušici.

Karel Sedlecký – ředitel kulturního centra Sirkus v Sušici.

Jan Kavale – předseda spolku Lamberská stezka, fotograf Šumavy.

Veronika Kočí – manažerka destinace, vedoucí IC a muzea Lamberská stezka v Žihobcích

Další hosté jsou zváni podle tématu jednání a Výbor je otevřený všem zájemcům a subjektům cestovního ruchu, kteří na fungování destinace mají zájem.

V případě zájmu o účast na setkání 3K platformy kontaktujte manažerku destinace Veroniku Kočí.

Také my se pravidelně účastníme setkávání různých platforem cestovního ruchu:

Setkání informačních center Plzeňského kraje

Setkání koordinátorů destinačních managementů Plzeňského kraje, České republiky

Setkávání a spolupráce s okolními destinacemi – TO Pošumaví, Pro Šumavsko, Otava.fun.

Výstupy z jednání:

Z každého setkání je vždy vyhotoven oficiální zápis. Současně probíhají pracovní schůzky dle potřeby, kde jsou řešena aktuální témata. Základními tématy je etablování nového turistického spolku Destinace Sušicko, seznámení veřejnosti a partnerů s činností destinace, spolupráce se subjekty v CR na Sušicku. Dále jsou komunikovány podněty, nápady, produkty a podporuje se rozvoj infrastruktury CR v našem regionu.

Hlavní témata jednání:

  • Naplňování akčního plánu v prvním pilotním roce existence destinace.
  • Diskuze nad realizací jednotlivých kroků; etablování destinace v prvním roce činnosti.
  • Realizace webové prezentace susicko.cz.
  • Příprava podkladů pro certifikaci destinace a podání žádosti o certifikaci lokální destinace Sušicko.
  • Realizace Strategického dokumentu destinace a tvorba marketingového plánu.
  • Komunikace s partnery v rámci realizace projektu nabíjecí stanice elektrokol na Sušicku.
  • Diskuze nad nápady, podněty, návrhy, připomínky ke zlepšování infrastruktury.
  • Podpora jedinečností destinace (cykloturistika, vyhlídky, kulturní dědictví, skvělé podmínky pro outdoorové vyžití a adrenalinové zážitky).

V roce 2020/2021 probíhala setkání:

20.10.2020

10.12.2020

2.3.2021

11.5.2021

14.9.2021

Plánované termíny setkání v roce 2022:

*(změna termínu s ohledem na aktuální situaci vyhrazena!)

10.2.2022

14.4.2022

23.6.2022

15.9.2022

14.12.2022

Plánované termíny setkání v roce 2023:

*(změna termínu s ohledem na aktuální situaci vyhrazena!)

9.2.2023

11.4.2023

20.6.2023

13.9.2023

15.12.2023

Projekt je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje