Sušice – Nuzerov – Annín – Mouřenec – Annín – Bohdašice – Dlouhá Ves – po Otavské cyklostezce při řece Otavě do Sušice

Zajímavosti na trase

Annín - sklárna založená koncem 18. století. Vyráběla křišťálové sklo a jako první v Rakousko – Uhersku uvedla na trh růžové sklo podle italského vzoru zdobené zlatem.
Původní brusírna se přestěhovala do nových prostor nedaleko - do Rajska 7, kde je možné brusírnu navštívit. Ale i v původní sklárně probíhají exkurze, je zde také foukání skla a muzeum.

Mouřenec – zalesněný vrch nad Annínem (417 m n.m.). Na vrcholu najdeme jeden z nejstarších kostelů v kraji, kostel sv. Mořice.
Kostel sv. Mořice je pozdně románská jednolodní stavba s dvou patrovou věží nad chórem a apsidou z doby kolem 1230. V jižní stěně lodi se zachoval románský portál s archivoltou vykrojenou obloučky. V roce 1993 v kostele objeveny a následně restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století.

Prohlídky kostela celoročně každou sobotu v 11:00 hodin, o prázdninách 1.7. - 31.7. 2022 ještě každý den v 16:30 hodin.

Nástěnné malby

Na severní straně hřbitova se nachází barokní kostnice z 18. století.

Kostnice

Služby v okolí:

Annín - restaurace v hotelu Annín