Sušice – Nuzerov – Annín – Mouřenec – Annín – Bohdašice – Dlouhá Ves – Sušice

odkaz na mapu

Ze sušického náměstí vyrazíme po Vintířově stezce) - ulicí Kostelní až k farnímu úřadu a Apartmánům Bašta, kde odbočíme vlevo a za hlavní silnicí se napojíme na 3,5 km dlouhý úsek Otavské cyklistické stezky, který vede nádherným lesoparkem Luh proti proudu řeky Otavy. Dojdeme až na Páteček, kde se na druhém břehu řeky můžeme v horkých letních dnech zchladit na nejkrásnější oblázkové pláži na Sušicku.

Pokud počasí koupání přát nebude nevadí - občerstvit se můžete v Posezení na Pátečku a pak pokračovat v cestě, protože vás po rovinaté části cesty čeká první (asi hodinové) stoupání směrem k Nuzerovu. U Nuzerovské lípy se pokocháme výhledy a čeká nás rychlý "výškový sešup" do údolí řeky Otavy. Vintířova stezka nás dovede až k hlavní silnici na Železnou Rudu a Hartmanice. Tady dávejte pozor. Z hlavní sejdete vlevo až v Novém Městečku. Držte se Otavské cyklistické stezky (12) a ta vás dovede až na Mouřenec. U kostela za sebou máte polovinu trasy (asi po 3,5 hodinách).

V údolí pod kostelem leží Annín, kde si můžete prohlédnout sklárnu. Pak už vás čeká poslední kopec směrem do Bohdašic. Za Annínským mostem přes Otavu budete muset opět kousek po hodně frekventované silnici (spojnice Sušice a Kašperských Hor). Za mostem se dáte vlevo a druhou odbočkou vpravo kolem Muzea lehkého opevnění Annín se vrátíte na lesní cestu. Od Bohdašic až do Dlouhé Vsi půjdete po málo frekventované silničce. Z Dlouhé Vsi se dostanete po Otavské cyklistické trase zpátky na Páteček, kde jste nabírali sílu před prvním výšlapem tohoto výletu.

Mouřenec

Kostel sv. Mořice nad Annínem patří mezi nejstarší sakrální památky na celé Šumavě a je druhým nejstarším kostelem v jihozápadních Čechách. V kostele můžete obdivovat vzácné gotické fresky ze 14. století. Součástí přilehlého hřbitova je barokní kostnice, ve které jsou uloženy tisíce lidských ostatků. Kostel byl po roce1989 za pomoci německých rodáků opraven a v roce 1993 znovu vysvěcen.V roce 2005 se zde natáčela pohádka Anděl Páně. Díky spolku Přátelé Mouřence je kostel živým místem, kde se kromě celé řady kulturních akcí konají celoročně také pravidelné komentované prohlídky – vždy v sobotu v 11hod.. Tak se stavte!

Zajímavosti na trase

Annín - sklárna založená koncem 18. století. Vyráběla křišťálové sklo a jako první v Rakousko – Uhersku uvedla na trh růžové sklo podle italského vzoru zdobené zlatem.
Původní brusírna se přestěhovala do nových prostor nedaleko - do Rajska 7, kde je možné brusírnu navštívit. Ale i v původní sklárně probíhají exkurze, je zde také foukání skla a muzeum.

Mouřenec - Nástěnné malby

Na severní straně hřbitova se nachází barokní kostnice z 18. století.

Mouřenec - Kostnice