Ulice T.G.Masaryka – náměstí Svobody – ulice Vodní – Příkopy– Starý židovský hřbitov – ulice Volšovská - ulice Křičkova – Nový židovský hřbitov – ulice U koupaliště – Otavská cyklistická stezka - - Na Fufernách – ulice Kostelní – náměstí Svobody

Židé žili na území Sušce již ve 2. polovině 16. století. Ve Vodní ulici v blízkosti náměstí Svobody vznikla židovská čtvrť. V letech 1963 – 64 došlo k demolici židovské čtvrti včetně synagogy. Synagoga byla novorománská stavba obdélného půdorysu, do které se vstupovalo z Vodní ulice. 14. července 1857 byl položen základní kámen sušické synagogy a po dvou letech 18. července 1859 byla synagoga zpřístupněna veřejnosti. K demolici synagogy došlo v lednu až březnu roku 1964.

Zajímavosti:

Kameny zmizelých – pamětní kameny jsou umístěny většinou v dlažbě chodníků před domy, které byly posledním místem pobytu lidí deportovaných, vyhnaných nebo zavražděných nacisty. V Sušici najdeme kameny zmizelých za rodinu Klinger – ulice T .G. Masaryka 23, za rodinu Gutmann – náměstí Svobody 30 a za rodinu Borger/Fischer – náměstí Svobody 32.

Starý židovský hřbitov – hřbitov se nachází 250 metrů jihozápadně od náměstí Svobody v ulici Příkopy, ze severní strany je obestavěn vysokou kamennou zdí a z této strany se do hřbitova i vchází, z jižní strany je hřbitov ohraničen gotickou vnější zdí  městského opevnění s vloženou otevřenou hranolovou baštou. Na hřbitově o výměře 430 m2 se nachází 192 žulových a pískovcových stél včetně 9 fragmentů, které pochází z let 1660 – 1875.  Na hřbitově je pochován mimo jiné podnikatel Bernard Fürth (zemřel 1849), který stál u zrodu sušického sirkařství.

Nový židovský hřbitov - hřbitov se nachází 1200 metrů od náměstí Svobody v Křičkově ulici. Do areálu hřbitova se vchází z jižní strany, hřbitovem stoupá schodiště s kamennými stupni a vzrostlými lipami po obou stranách. Na hřbitově o výměře 1973 m2 je registrováno 177 náhrobků z let 1876– 1946.

Služby v okolí:

Městské informační centrum – roh ulice T. G. Masaryka a náměstí Svobody

Náměstí Svobody – restaurace, cukrárny, kavárny