Náměstí Svobody – Mostní – Dlouhoveská – Pod Kalichem – po značené červené turistické značce až na Žižkův vrch

odkaz na mapu

Tato stezka vám připomene doby Jana Žižky z Trocnova a představí Sušici za husitské revoluce. Na Žižkově vrchu je umístěný památník v podobě obřího kalichu, na paměť pětistého výročí úmrtí vojevůdce Jana Žižky.

Cesta na Kalich

Zajímavosti:

Původně Šibeniční vrch s krásnou vyhlídkou na Sušici byl v roce 1924, na paměť pětistého výročí úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky, přejmenován na Žižkův vrch. Byl zde umístěn 2,46 m vysoký litinový kalich, který zhotovila firma Leopold Schifauer, továrna na stroje, slévárna kovů a železa v Klatovech za paušální obnos 4 456,- Kč. Kalich byl upevněn na 3 m vysoký zděný podstavec, jehož provedení bylo zadáno ing. R. Grabingerovi, staviteli v Sušici, za 3 200,- Kč. Potřebný kámen, který byl vylámán přímo na tomto vrchu, dodala obec. Náklad na památník byl kryt z obecních příjmů a byla uspořádána i veřejná sbírka. Slavnostní odhalení kalichu se uskutečnilo 28. října 1924.

Sušice za husitské revoluce

Když se centrem husitského hnutí stal Tábor (r.1420), hlásila se k němu i Sušice. Město po celou dobu hnutí zůstalo členem táborského městského svazu. Sušičtí se účastnili všech významných bitev - například dobývání Švihova v roce 1425, obléhání Plzně roku 1426, obléhání Zvíkova roku 1429. V roce 1432 pomáhali při dobývání hradu Lopaty. Útočištěm a oporou všech nepřátel kalicha v kraji se stal hrad Rabí, stálá hrozba pro Sušici. Husitská vojska hrad dvakrát obléhala a dobyla, a to v letech 1420 a 1421.

Služby v okolí:

Sušické náměstí - restaurace, kavárny, cukrárny

Sušické informační centrum - náměstí