Náměstí Svobody – V Brance – most 28. října – park T. G. M. – areál sušické nemocnice – K Vyhlídce – Krásná vyhlídka

odkaz na mapu

Tato trasa se zaměřuje na historii sirkařství, které proslavilo Sušici po celém světě.

Zajímavosti:

Historie sušického sirkařství Dodnes není známo, kdo první škrtací zápalky vynalezl. Pro sušické zápalky je však nejdůležitější jméno vídeňského lékárníka Štěpána Röhmera, který první škrtací zápalky začal vyrábět počátkem 19. století. Vojtech Scheinost se od roku 1826 učil truhlářem ve Vídni a po vyučení přijal zaměstnání u lékárníka Röhmera, aby mu vyráběl „sirkařský drát“, který potřeboval na výrobu zápalek. Tam se seznámil s Marií Urbancovou. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi, neboť Urbancová občas pomáhala při této, jinak utajené, manipulaci v rodině Röhmerove. V roce 1839 se oba rozloučili s Vídní a odstěhovali se do Sušice. Dne 31. 10. 1839 získali souhlas sušického magistrátu k výrobě zápalek.
Počátky byly velmi těžké, ale manželé Scheinostovi se s nevšední energií pustili do práce. Brzy se Scheinostovi nedostávalo finančních prostředku, a jak už to bývá, byl nucen se obrátit na cizího člověka, který by mu vypomohl půjčkou. Tou osobou byl zámožný obchodník smíšeným zbožím v Sušici Bernard Fürth. Ten začal Scheinosta zásobovat potřebným materiálem k výrobě i hotovými penězi. Tato podpora ho zavázala natolik, že se Fürth stal nakonec majitelem sirkárny a Scheinost ředitelem a vedoucím výroby. Protože výroba záhy nepostačila pokrýt poptávku, snažili se oba o rozšíření výrobních prostoru a nakonec i postavit novou továrnu. Povolení k tomu získal Fürth 9. června 1844, první dvě budovy byly hotové ještě v prosinci téhož roku. Pět let poté Bernard Fürth umírá, zanechává podnik v plném rozkvetu, jehož výrobky znala celá Evropa.
Dědicové však dál trvali na podmínce dané jejich otcem – nikdo ze Scheinostovy rodiny nesměl pracovat v sirkárně. Scheinost proto neviděl jiného východiska a roku 1865 sirkárnu opouští. Dva roky nato zakládá druhou tzv. Horní sirkárnu v Sušici.

S historií sirkařství se můžete seznámit v Muzeu Šumavy