Necelé 3 kilometry dlouhá naučná stezka, která začíná u Soběšic za odbočkou na Parýzek, vede romantickým lesním prostředím bývalého lamberského panství a seznamuje návštěvníky se životem místního lesního personálu. Na ten byly kladeny vysoké nároky a jejich existence často závisela na úspěšnosti honů a boje proti pytlákům. Adjunkti, hajní i lesní si přesto své práce velmi vážili. Příkladem věrného a oddaného hajného byl Felix Nass, který tu na hájence působil. Příkladně se staral o svůj revír, vysadil tu mnoho stromů, především tehdy ještě vzácných jedlí douglasek, a ve volném čase tesal nápisy do kamenů, kde vyjadřoval úctu ke svým chlebodárcům, Lamberkům. Na dalším zastavení na stezce se dozvíte o těžbě žuly v Soběšickém háji nebo o neštěstí, na které upomíná památník věnovaný hraběti Emilu Antonu Lamberkovi. Ten tu nešťastnou náhodou přišel při lovu o život. V letním období jsou tyto lesy pravým houbařským rájem a místem pro odpočinek a relaxaci bez davů lidí.

Příjezd: Od Strašína cca 1 km před Soběšicemi odbočka na Parýzek, po cca 100m odbočíme vpravo na louku, kde lze zaparkovat.

Na stezce není možnost občerstvení; nejblíže Soběšice – Hotel Pod Hořicí