Židovské hřbitovy

Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov
Jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách. Byl založený r. 1626 a byl vklíněn do hradeb obklopující staré město, později rozšiřován. Pochovávalo se zde do roku 1873. Nejstarší dochovaný čitelný náhrobek pochází z r. 1708.


Nový židovský hřbitov
Hřbitov byl založen pravděpodobně v roce 1876. Pohřbívalo se na něm do roku 1946. Nachází se na okraji Sušice, v ulici Křičkova, po pravé straně při silnici ze Sušice směr Červené Dvorce.

Klíče ke starému i novému židovskému hřbitovu jsou k dispozici v Informačním centru Sušice, Poštovní 10, roh háměstí.

Stručné dějiny židů v Sušici zde.