Nejstarší dochované domy v Sušici se nachází na náměstí. Určitě stojí za to se na ně podívat.

Voprchovský dům čp. 40 – jedna z nejvzácnějších stavebních památek ve městě; pozdně gotický dům (základy ze 14. st.); přední část stavby zdobí vysoká renesanční atika z r. 1600; v přízemí se dochoval pozdně gotický vstupní portál, v patře zbytky renesančních fresek; nyní sídlo Muzea Šumavy.

Rozacínovský dům čp. 48 – pozdně gotický, renesančně přestavěn; průčelí bývalé lékárny zdobí figurální renesanční sgrafita a sloupy členěný renesanční štít z r. 1600.

Krocínovský dům čp. 49 – pozdně gotický, v 18. st. barokně upraven; průčelí je zakončeno raně barokní balustrádovou atikou; budova známého Hotelu Fialka.

Dům č. 50 – gotický, renesančně přestavěn; fasádu zdobí psaníčková sgrafita.

Dům č. 51 – zachoval se zadní trakt, klenby a renesanční mázhaus s lunetovou klenbou; celkový vzhled domu je klasicistní.