Muzeum Šumavy se nachází v samém centru města na náměstí Svobody, v renesančním měšťanském domě s gotickým jádrem z 2. poloviny 15. století. Muzeum v Sušici bylo založeno již v roce 1880 místním učitelem Josefem Holíkem jako první muzeum v Pošumaví. Sbírky byly uloženy nejdříve v radnici, až později se přestěhovaly do současných prostor. V letech 1775 – 1936 bylo v budově muzea děkanství, teprve pak byly prostory předány městskému muzeu.

Stálá expozice

Historii města, šumavské sklářství, sušické sirkařství, největší funkční sirka na světě, sušický cínový poklad, kapucínská knihovna, měšťanský interiér z pol. 19 století.

Sušický mechanický betlém

Jeden z největších mechanických betlémů v ČR vznikl během 10 měsíců roku 2004 znázorňuje starobylou Sušici, Sušicko a Šumavu a představuje tradiční řemesla. Délka 5 m, hloubka 3,5 m, výška 2,8 m a rozloha přes 16 m2 obsahuje 150 pohyblivých a 150 pevných figur a 35 objektů. Je stálou expozicí Muzea Šumavy v Sušice.

na virtuální prohlídku muzea se můžete vydat pod tímto odkazem