Kaple Anděla Strážce - barokní kaple Anděla Strážce, lidově zvaná Andělíček, postavena r. 1682 – 1683 na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. Roku 1735 byla kaple obehnána ambity se čtyřmi nárožními kaplemi, které jsou zasvěcené Matce Boží, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaléně. Při pohledu na jih uvidíte celé město jako na dlani.

Poutní areál není celoročně přístupný - kaple se otevírá pouze ke příležitosti mší svatých, které zde probíhají od června do srpna vždy ve čtvrtek večer a v rámci sušické pouti, která připadá na první neděli v září. Jindy se můžete do kaple dostat v pondělí v rámci odpoledních historických prohlídek města Sušice, které pořádá Informační centrum Sušice a také v termíny, kdy brány kaple otevírají dobrovolníci spolku, která se zajistit financování náročné opravy, která kapli čeká (Spolek přátel Andělíčku). Většinou se tak děje v letním období v neděli odpoledne.

"Andělíček"

Legenda o Andělu Strážném - k místu nad Sušicí se váže několik legend. Jedna z nich vypráví o chlapci, který v lese sbíral jahody a šlápnul při tom na hada. Ten zasyčel a obtočil se mu kolem nohy. Hošík zkameněl hrůzou, ale záhy spatřil anděla, jenž se k němu s úsměvem naklonil. Had spadl na zem a zmizel. Chlapcovi rodiče spolu s jinými zbožnými rodinami prý nechali namalovat obraz Anděla Strážce a postavili tu malou kapli.