Muzeum nalezneme na dolní straně náměstí. Nabízí stálé expozice věnované přírodě a historii Šumavy, dějiny těžby zlata, dřevařství, sklářství, soubor pozdně gotických plastik z přelomu 15. a 16. století, obrazy a kresby se šumavskými motivy. Uvidíme exponáty vztahující se k těžbě zlata, k životu obyvatel a lidovému umění staré Šumavy.