H-40/16/A-120

Hlavní objekt muzea. Dvoustřílnová pevnůstka v normální odolnosti s úhlem sevření střílen 120 stupňů. Jde o atypický řopík umístěný na skále nad hlavní cestou ze Sušice do Kašperských Hor.
Z důvodu co nejlepšího výstřelu byl objekt přimknut k prudkému svahu. Díky tomu hrozilo při boji zasypání zeminou, proto byl řopík z týlové strany vybaven přístupovou chodbičkou. Díky tomu je celkem unikátní, neboť těchto chodbiček je v rámci celé republiky jen několik a jde momentálně o jediný rekonstruovaný řopík s přístupovou chodbičkou. Chodbička je zakončena poválečnou protiatomovou úpravou vchodu (vstupní šachta). Maskování na objektu je vytvořeno podle dochovaných dobových fotografií.

Otevřen příležitostně. Sledujte webové stránky.