Zámek Horažďovice

Zámek stojí na místě gotického hradu, který spolu s městem založili Bavorové ze Strakonic. V 15.století bratři Kocovští hrad rozšířili o masivní, dodnes existující, hranolovou věž a další důmyslné obranné prvky. Švihovští hrad následně přestavěli na renesanční zámek. Vzniklo zde arkádové nádvoří a Velký sál se zcela unikátní freskovou výzdobou. Na sklonku 17. století Šternberkové zámek velkoryse přestavěli v duchu baroka. V současnosti zámecké prostory postupně procházejí náročným restaurováním, které jim vrací historický vzhled. Kromě reprezentativních sálů můžete navštívit kapli, loveckou chodbu, věž nebo nově zrekonstruovaný empírový salon.

Velký sál - zámek Horažďovice

Městské muzeum Horažďovice

Městské muzeum sídlí v západním a severním křídle horažďovického zámku. Celoročně nabízí stálou expozici Myslí a kladivem, která se věnuje regionální mineralogii, hornictví, těžbě zlata a chovu perlorodek. Expozice byla oceněna v soutěži muzeí Gloria musaealis. Rovněž můžete navštívit netradiční expozici marionet „Stoleté pimprle“, nebo interaktivní dílnu pošumavských řemesel. Muzeum každoročně připravuje nové sezonní výstavy, pořádá přednášky, nebo lektorované kurzy a zajišťuje komentované prohlídky zámeckých prostor.  

Expozice "Myslí a kladivem"