Muzeum Dr. Šimona Adlera bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína

Dr. Šimona Adlera, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu. V expozici je připomenuta i jeho rodina. Jsou zde rovněž připomenuty významné životní mezníky, svátky a kultura židovských obyvatel v západočeském příhraničí.
Část expozice připomíná 25 měst a obcí z regionu,kde před válkou existovaly židovské komunity a představuje zaniklé i zachráněné památky – synagogy, židovské hřbitovy atd. Poslední část nové expozice je věnována historii česko-izraelských vztahů a československé vojenské pomoci Izraeliv padesátých letech 20. století.