Kostel sv. Mořice

Kostel s kostnicí se nachází na vršku v ohybu řeky Otavy u obce Annín, která je proslavena svou dodnes fungující sklárnou. Romantická osada pod vrchem Mouřenec leží asi 12 kilometrů jižním směrem od Sušice. Z vršku Mouřence se nabízejí pěkné výhledy do okolí a na hrad Kašperk.

Kostel sv. Mořice je druhým nejstarším kostelem v jihozápadních Čechách (starší je jen kostel v Albrechticích 1179).

Současný kostel na Mouřenci pochází z období kolem roku 1220. Jedná se původně o pozdně románskou stavbu, která byla v průběhu dalších staletí goticky a barokně upravena. Po odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946 a po nástupu komunistického režimu v Českolsovensku přišla devastace kostela.

Záchrana přišla v letech 1991-93, kdy byl kostel díky finanční sbírce rodáků opraven (vytvořili podpůrný spolek Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen, e. V., se sídlem v Mnichově, www.maurenzen.de).
26. září 1993 byl Mouřenec znovuvysvěcen. Při rekonstrukci byly náhodně objeveny vzácné gotické fresky ze 14. století s vyobrazením Posledního soudu a Ukřižování. V kostele je stále původní žulová křtitelnice ze 13. století a ve věži bronzový zvon z roku 1329. Na severní straně hřbitova je barokní kostnice z 18. století, kde byly uloženy tisíce lidských ostatků.
V roce 2005 zde režisér Jiří Strach natočil část pohádky Anděl Páně. Už dvacet let se tu konají česko-německé bohoslužby. Od podzimu 2011 mohou lidé na Mouřenec chodit i na komentované prohlídky, koncerty, pobožnosti, meditace a další akce.

* Zajímá Vás, proč vznikla na Mouřenci kostnice a odkud pocházejí uložené lidské ostatky?

* Chcete znát pohnutý životní příběh posledního německého faráře P. Franze Andraschka?

* Zajímá Vás historie mouřenecké školy a vyprávění o životě na mouřenecké hoře?

* Chcete slyšet mouřenecké zvony a varhany?

* Toužíte mít pohlednici Mouřence s turistickým razítkem?

Přijďte na prohlídku!

Termíny prohlídek zde

Kostenice