Umístěn v dlažbě náměstí, v prostoru mezi radnicí a empírovou kašnou.

Kámen nejlépe najdete, když stojíte před radnicí a vydáte se po “řetězech” vlevo. Pak mezi lípou a kašnou narazíte na onen kámen u kterého je umístěna legenda.

Ke kamenu se vztahují různé pověsti.
Jedna z nich pochází z roku 1672, vypráví o jistém rytíři , který pobýval na návštěvě na tvrzi ve Volšovech u Sušice. Jednoho dne se opil a v podnapilém stavu nasedl na koně, vytáhl pistoli a dvěma kulkami prostřelil obraz svaté Anny, který se nacházel v blízké kapličce. Poté se vydal na koni do Sušice, uprostřed rynku pod rytířem upadl kůň, rytíř si srazil hlavu a na místě zemřel. Místo, kde se rytíř zabil, bylo označeno kamenem. Kameni se každý stranil a varoval se přes něj přejít, aby jej nepotkalo neštěstí.