Hradiště a hrad Prácheň

O Práchni bylo v minulosti napsáno mnoho nepodložených domněnek, omylů, nebo čirých výplodů na hony vzdálených historickým faktům. S jistotou víme, že nejpozději od poloviny 11. století bylo na vrchu Práchně opevněné hradiště, ze kterého byl spravován širší kraj jihozápadních Čech. Mohutné valy chránily akropoli a předhradí, na kterém se nachází gotický kostelík sv. Klimenta. Od poloviny 13. století ztrácelo hradiště na důležitosti a poté, co jej zasáhl požár, bylo opuštěno. Správa kraje byla přenesena do Písku.

V roce 1315 zahájili Bavorové ze Strakonic na vrcholu Práchně stavbu rozsáhlého hradu. Vyrostl v místě bývalé akropole hradiště. Obrana jižního křídla hradu byla posílena tzv. flankovacími věžemi. Jeho dominantou byla mohutná okrouhlá věž sloužící jako pozorovatelna a místo posledního útočiště obránců tzv. bergfriet. Prácheňský hrad nikdy nedosáhl velkého významu a již v roce 1602, jej Jan Willenberg zachytil jako ruinu.

Rozvaliny hradiště a hradu Prácheň

Jestli máte rádi tajemné příběhy plné pokladů a záhad. Tak určitě nezapomeňte před cestou zajít na Informační turistické centrum Horažďovice, které najdete na ve městě na zámku a zeptejte se na tajuplný příběh o zvonu plném zlata, který se právě na Práchni propadl do země a dodnes je tam někde údajně skrytý.