Na Andělíček se můžete vydat v jakoukoli denní dobu, ale v noci má tato procházka zvláštní kouzlo.

Z náměstí se v pravém rohu za radnicí dostanete malebnou uličkou na nábřeží. Přejdete řeku Otavu po lávce pro pěší, odkud již uvidíte krásně nasvícený Andělíček. Za mostem projdete parkem kolem sochy T.G. Masaryka, která jako jedna z mála v ČR vydržela na místě i za bývalého režimu. Na konci parku uvidíte nejkrásnější sušickou školu a unikátní vilovou čtvrť Burinka, která byla vystavěna ve dvacátých letech 20. století. Některé z domů jste mohli vidět i v seriálu Policie Modrava.

Ulicí Palackého se pustíte vzhůru až ke kapli sv. Čtrnácti pomocníků, u které odbočíte vlevo. Po několika metrech dojdete ke schodům, které vedou ke kapli.