Velké Hydčice - vodácký kemp - stará štola - zřícenina hradu Prácheň

Pěší stezka spojující obec Velké Hydčice a starobylou horu Prácheň. Na 4 informačních tabulích se návštěvníkovi představuje památná krajina historické Práchně a malebný kraj okolo řeky Otavy. Výchozím bodem jsou Velké Hydčice (vodácký kemp), v první polovině vede trasa podél Otavy k Hradci pod Práchní, kde lze spatřit vchod do středověké štoly, kde se prý kdysi těžilo zlato. Druhou polovinou své délky prochází chráněným územím přírodní rezervace Prácheň, kde je pohyb veřejnosti povolen jen po značených turistických stezkách. Stezka je v terénu značena směrovými tabulkami a vedle krásné přírody na Vás dýchne i kus dávné historie.

Pozor! Procházíte přírodní rezervací, pohybujte se pouze po značených cestách.

jeden z nejstarších kostelů na Sušicku
Kostel sv. Klimenta je jeden z nejstarších kostelů na Sušicku

Tip: Prodlužte si NS stezku o 2 km přes krásný Rosenauerův mlýn do Horažďovic a zpět se můžete vrátit vlakem

Zajímavosti:

Stará štola

Přírodní rezervace Prácheň

Zřícenina starobylého hradu Prácheň (volně přístupná)

Kostel sv. Klimenta

V případě prodloužení trasy do Horažďovic k vlakové zastávce Rosenauerův mlýn (http://rosenauer.unas.cz/muzeum.htm)

Městské muzeum Horažďovice  (http://www.muzeumhd.cz/)

Služby v okolí:

Vodácký kemp Velké Hydčice (v letním období)

Horažďovice:  Pizzerie v zámku (https://www.pizzerievzamku.cz/)

Horažďovice: Hotel Prácheň (https://www.hotelprachen.cz/hotelprachen/restaurace.asp

Horažďovice:  Restaurace U Hlaváčků (https://www.uhlavacku.cz/denni-menu.html)