Nabídka skupinového jednodenního výletu s průvodcem za největšími zajímavostmni na Sušicku.

Prohlédnete si:

hrad Rabí

muzeum Lamberská stezka v Žihobcích spolu se zámkem a zámeckým parkem

poutní kostel Narození Panny Marie ve Strašíně

komentovaná procházka královským městem Sušice

návštěva muzea Šumavy s expozicí sirakřství a unikátním mechanickým Betlémem

Svatobor (možnost výstupu na rozhlednu)

Objednávka termínu výletu na destinace@susicko.cz, 606 276 101

Tip: Vhodné pro seniory nebo osoby se sníženou pohyblivostí.

Služby v okolí:

možnost zajištění skupinového oběda v některé ze sušických restaurací