Po břehu řeky Otavy k sušickému nádraží a zpět

nábřeží Karla Houry – most 28. října – nábřeží Jana Seitze – ulice Pod Stráží – železniční most – Otavská cyklistická stezka – Jiráskovo nábřeží – ulice T. G. Masaryka – náměstí Svobody

Příjemná procházka nás zavede na oba břehy řeky Otavy.  Řeka Otava, která protéká Sušicí, si vysloužila plno přívlastků. Ten nejznámější je asi zlatonosná.  Otava je rájem pro turisty, vodáky a rybáře. Podél řeky Otavy vede Otavská cyklistická cesta, která téměř kopíruje její tok.  Kdo se nebojí chladné vody, ten se určitě rád ponoří do Otavy třeba v místě oblíbených říčních lázní Na Fufernách, které jsou v těsné blízkosti městského centra nebo na Pátečku,v blízkosti Červených Dvorců u Sušice. Na začátku naší cesty budeme řeku Otavu přecházet na pravý břeh po lávce pro pěší, která se označuje jako most 28.října. Po pravé straně míjíme  vilovou čtvrť Na Burince , procházíme pod vrchem Stráž s poutní kaplí Anděla Strážce, míjíme i 1. zastavení Křížové cesty na Andělíček a přicházíme pomalu k dalšímu mostu přes řeku Otavu, který míjíme po levé straně a pokračujeme rovně ulicí Pod Stráží kolem bývalého Posádkového domu armády až k železničnímu mostu u sušického nádraží, po kterém jezdí vlaky na trati Horažďovice – Klatovy. Most přejdeme na levý břeh řeky Otavy a pokračujeme po Otavské cyklistické stezce kolem vodáckého tábořiště zpět do města po Jiráskově nábřeží, kde opustíme řeku a projdeme ulicí T. G. Masaryka do sušického náměstí.

Zajímavosti:

Most 28. října – lávka pro pěší, která spojuje střed města s vilovou čtvrtí Na Burince, byla postavena v roce 1928. Burinka je nazývána „Sušickou Ořechovkou“.  Byla vystavěna v meziválečném období.

most 28. října

Nábřeží Karla Houry a nábřeží Jana Seitze – obě nábřeží v centru města jsou pojmenována po významných osobnostech, které žily a tvořily v Sušici. Karel Houra – architekt a stavitel řady objektů v Sušici, jeho pravděpodobně nejznámější stavba v Sušici je chata a rozhledna na vrchu Svatobor. Jan Seitz – rozkvět města Sušice je spojen se jménem meziválečného starosty Jana Seitze, který Sušici zatraktivnil, vytvořil ze Sušice jedno z nejkrásnějších měst meziválečného období u nás. Sušice byla vyhlášeným letoviskem a horským klimatickým místem.

nábřeží Karla Houry se zbytky městského opevnění

Most u bývalého PDA – na tomto místě byl v roce 1890 postaven původně dřevěný most vedoucí k bývalému hostinci Čápovna. Dřevěná lávka byla v roce 1927 nahrazena mostem s železnou konstrukcí a i tento byl nahrazen ve dnech 8. a 9. září 1958 jiným železným mostem stávajícím původně v centru města před kapucínským kostelem sv. Felixe.  

most u bývalého PDA

Železniční most u nádraží – most přes řeku Otavu byl postaven v roce 1887

Vodácký kemp – oblíbené startovní místo vodáků a půjčovna lodí, raftů a horských kol

Otavská cyklistická stezka – ráj pro cyklisty, pěší turisty i jezdce na in-line bruslích podél řeky Otavy, sušický úsek cyklistické stezky je dlouhý necelých 11 km

Služby v okolí:

Sušice – restaurace, kavárny, cukrárny, půjčovny sportovního vybavení, Městské informační centrum

Vodácký kemp v Sušici – půjčovna lodí, raftů a horských kol, stánek s občerstvením