Kostel s kostnicí se nachází na vršku v ohybu řeky Otavy u obce Annín, která je proslavena svou dodnes fungující sklárnou. Romantická osada pod vrchem Mouřenec leží asi 12 kilometrů jižním směrem od Sušice. Z vršku Mouřence se nabízejí pěkné výhledy do okolí a na hrad Kašperk.

Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína

Foto: Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína

Zajímavosti:

Muzeum dřevařství Dlouhá Ves a Naučná stezka

Dřevařství je výrazným odkazem minulosti a nejvýznamnějším nehmotným kulturním dědictvím regionu. Cílem je zmapování historie těžby, zpracování a dopravy dřeva na Šumavě a v Bavorském lese. Těšit se také můžete na jednu propojenou a tematicky ucelenou expozici na rozsáhlém území od Neuschönau přes Modravu, povodí Vydry a horního Pootaví až po Dlouhou Ves. Nechybí informace o lese, o dřevu a o zacházení člověka se dřevem jako se zdrojem obživy.

Finské kulturní centrum Stella Polaris Žihobce

V Žihobcích, malé vesničce 12 km od Sušice, máte jedinečnou možnost navštívit unikátní kulturní centrum Finska, které nabízí svým návštěvníkům možnost prohlídky kulturního centra, které prezentuje tuto zemi různými díly finských umělců.

Muzeum lehkého opevnění Annín

http://ropik-annin.cz