Prázdninové programy Správy NP a CHKO Šumava na Sušicku

liché úterky v červenci: Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory IS a SEV / od 10 do 14 hodin vycházka s průvodcem; rezervace na tel. 376582 734, cena programu 20 Kč/ osoba

(termíny: 2.7.; 16.7.; 30.7.)

sudé úterky: Po stopách savců Kašperskohorska / Místo srazu: Amálino údolí - rozc. Zlatý potok / Od 10 do 14 hodin, rezervace na tel. 376 582734, cena programu 20 Kč / osoba

(termíny: 9.7.; 23.7.; 6.8.; 27.8.)

vždy ve středu (vyjma 21. 8.) Tvořivá dílna / Kašperské Hory IS a SEV / od 13 do 16 hodin, rezervace na tel. 376582 734, cena programu 50Kč/ osoba

(termíny: 3.7.; 10.7.; 17.7.; 24.7.; 31.7.; 7.8.; 14.8.; 28.8.)

sudé čtvrtky: Kolem pranýře za výhledy / Kašperské Hory IS a SEV / od 10 do 13 hodin vycházka s průvodcem; rezervace na tel. 376582 734, cena programu 20 Kč/ osoba

(termíny: 11.7.; 25.7.; 8.8.; 22.8.)

Více akcí najdete na webu:

https://www.npsumava.cz/udalosti/