Muzeum Šumavy Sušice léto 2024

Otevírací doba

pondělí: zavřeno

úterý – neděle: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Spouštění betlému probíhá v každou celou hodinu: 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.

Informace o vstupném

Expozice

Vstupní hala - V 17. století vypadaly místnosti domu co do rozlohy a umístění celkem shodně jako nyní.

Sirkařství - Tato expozice přibližuje světoznámou výrobou zápalek v Sušici,

Vstupní hala – 1. patro - Tato hala – horní mázhaus – sloužila rodině měšťana

Přilehlá místnost - Menší místnost přilehlá k hornímu mázhasu sloužilamajiteli domu jako pokladnice. Nyní jsou zde vystaveny práce vzdělaných sušických humanistů

Expozice doby pobělohorské

Expozice šumavského sklářství Šumava se řadí k nejstarším centrům sklářské výroby v českých zemích a první písemné zmínky pocházejí z poloviny 14. století

Expozice Národního obrození na Sušicku

Výstavy

Retro svět dětských kočárků a hraček

Muzeum Šumavy Sušice Vás zve na úžasnou výstavu "Retro svět dětských kočárků a hraček". Přijďte si zavzpomínat a pokochat se pohledem na kouzelné panenky, dětské oblečky, roztomilé hračky či dokonalé kočárky.

DINOSAUŘÍ NÁLEPKOMÁNIE 25. 06. - 15. 09. 2024

Stane se z vás úspěšný lovec nebo vám zůstane prázdné album pro pláč?

"Martin Janecký - Aktuality"

Výstava Martina Janeckého přináší na Šumavu ukázku prací jednoho ze současných světových sklářských výtvarníků, jehož práce se sklem v podstatě nemá ve světě obdoby. Martin Janecký se stal v roce 2024 druhým autorem, který je zastoupen v nově utvářené sbírce současné české skleněné plastiky v Muzeu Šumavy v Sušici. Tato jedinečná sbírka budovaná díky štědrým darům mecenášů vznikla jako dlouhodobý výstup výstavního projektu sklo-glass.