Muzeum Dr. Šimona Adlera - léto 2024

Otevírací doba

zavřeno: pondělí
úterý – neděle: 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
každý sudý víkend (sobota, neděle) ZAVŘENO

Více informací na telefonu 376 593 412.

Informace o vstupném

Stálá expozice

ŽIVOT ŽIDOVSKÉ MENŠINY V ZÁPADOČESKÉM POHRANIČÍ

Muzeum je věnováno památce několika desítek zaniklých komunit v západočeském pohraničí a originální formou seznamuje se životem židovské menšiny na Šumavě. Součástí expozice je i rekonstruovaná původní košer porážka a interiér pošumavské hospody. Dokumentace života židovské rodiny je rozdělena na nejdůležitější mezníky: narození, obřízka chlapců, bar – micva, svatba a závěr života. připomenuty jsou zde i významné židovské svátky. Pojetí expozice je přínosem pro poznání mnohonárodnostního obyvatelstva Šumavy a ukazuje, že lidé různého vyznání a různých národností, žijící v jednom geografickém prostředí mohou tvořit jednotnou sídelní komunitu, pokud se nestanou předmětem politické manipulace.

Výstava na léto 2024