Komentované prohlídky a procházky

Během hlavní turistické sezóny nabízí Informační centrum Sušice řadu možností prohlídek města Sušice.

Komentované procházky městem Sušice

Po stopách sušické historie 1

Po stopách sušické historie 2

Botanická komentovaná procházka "Původní šumavské byliny"

Botanická komentovaná procházka "Šumavská příroda na talíři"

Za sušickými pohádkami a pověstmi

Večerní prohlídky Horažďovic

https://www.susicko.cz/aktuality/vecerni-prohlidky-horazdovic

Komentované prohlídky města Kašperské Hory

prohlídky města

https://www.susicko.cz/aktuality/komentovane-prohlidky-kasperskych-hor

kostel sv. Mikuláše

www.susicko.cz/aktuality/letni-prohlidky-kostela-sv-mikulase-u-kasperskych-hor

Komentované prohlídky Mouřence

vždy sobota od 11:00 hod.

pravidelné prohlídky kostela a kostnice, bez rezervace