Kiddův čtenářský klubík        

Pátek 5.4., 10:00, Sušice, Městská knihovna

Kiddův čtenářský  klubík – pro  dvou a tříleté děti s doprovodem dospělé osoby.